LED Tabloo

Tekstilise ja graafilise info edastamine ühe või mitmevärvilisel LED tablool. Lihtne
tekstisisestusprogramm PC arvutis.